Finančný leasing

Pri finančnom leasingu je zaobstarávaný predmet po celú dobu leasingu (napr. 3 - 5 rokov) vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Až po skončení leasingu prechádza predmet do vlastníctva klienta. U leasingu automobilu je nutné poistiť vozidlo proti krádeži alebo havárii. Je možné tiež poistiť riziko nesplácania z dôvodu pracovnej neschopnosti, atď. Leasingové splátky je možné pri dodržaní podmienok započítavať priamo do daňovo uznateľných nákladov. Výhodou býva, že dĺžka leasingovej zmluvy je väčšinou kratšia ako pri odpisovaní predmetu v prípade, že ho vlastníte.