Operatívny leasing

V prípade operatívneho (operačného) leasingu je predmet v nájme i po skončení zmluvy vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. To umožňuje leasingovým spoločnostiam započítať do splátok iba rozdiel medzi obstarávaciou a zostatkovou hodnotou predmetu nájmu. Vďaka tomu klient zaplatí iba reálne amortizovanú časť ceny predmetu nájmu. Minimálne dĺžka operatívneho leasingu je 12 mesiacov, maximálna je 60 mesiacov, najčastejšie volená dĺžka je 36 mesiacov. Pre výpočet splátky je dôležitý i počet km, ktoré klient s vozidlom behom leasingu najazdí.